Risk & performance management


Meer greep op de zaak

  • Uw verkoopmarge zakt weg en u weet niet precies waardoor?
  • Een duidelijke groeistrategie en toch vallen de resultaten tegen?
  • De productiviteit moet hoger, maar hoe?
  • Uw werkkapitaalpositie maakt u afhankelijk van bankfinanciering?
  • Concurrenten zijn sneller en tegen lagere kosten?
  • U wilt de onderneming minder van u afhankelijk laten zijn zonder op afstand te raken?

Komen deze voorbeelden u bekend voor? Wij kunnen u helpen om in dit soort situaties meer greep op de zaak te krijgen. Met onze methodes voor probleemanalyse en het creƫren van gerichte managementinformatie gaan uw mensen een stuk doelgerichter werken en boekt uw organisatie snel betere resultaten.

Advies drieluik

De ervaring heeft ons geleerd dat risk management in de praktijk nauw samenhangt met governance- en performance management. Om die reden omvat onze adviespraktijk drie elkaar ondersteunende kennisgebieden.

Risk management kan een onderdeel zijn van de accountantscontrole en als zodanig bijdragen aan compliance, maar empowerment voegt waarde toe in termen van performance en governance.

Performance management is strategic control oftewel het implementeren van het strategische beleid, rapportage en analyse daarover, inclusief het selecteren van product/marktcombinaties.

Governance omvat in eerste instantie de juridische invalshoek, maar uiteindelijk ook management control. Rapportage en scorecards moeten in lijn zijn met bestuur, toezicht en performance.