PUBLIEKE SECTOR

De publieke sector staat voor grote veranderingen. Burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen vragen in toenemende mate om efficiënte, effectieve en klantgerichte dienstverlening. De recente bezuinigingen vragen daarnaast om een kleiner overheidsapparaat. Kortom, betere prestaties tegen gereduceerde kosten. Bestuurlijke vernieuwing, verdere verhoging van de kwaliteit en kostenreductie zijn dan ook speerpunten in de politiek en de maatschappelijke omgeving. Nieuwe wet- en regelgeving blijft daarbij hoge eisen stellen aan de betrouwbaarheid en transparantie van zowel financiële als niet-financiële informatie. Immers, voor het vertrouwen van burgers, bedrijven en instellingen in de overheid is transparante verantwoording en adequate controle van groot belang.


Lokaal, provinciaal en landelijk niveau


We werken toe naar :

  • rijksoverheid met haar uitvoerings- en toezichtorganisaties;
  • lokale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen);
  • samenwerkingsorganen (gemeenschappelijke regelingen);
  • sociale werkvoorziening;
  • not-for-profitinstellingen (zorg, welzijn, musea, maatschappelijk nut).


BerLey Boekhouding als alternatief

BerLey Boekhouding onderscheidt zich door slagvaardigheid en korte communicatielijnen. Wij opereren dicht bij onze klanten waardoor het mogelijk is praktische oplossingen te realiseren en mee te denken om kansen te benutten. Dankzij onze efficiënte organisatie en lage overheadkosten kunnen wij scherpe tarieven bieden. Overheden en not-for-profitinstellingen waarderen deze goede prijs-kwaliteitverhouding. BerLey Boekhouding is als  boekinghoudings- en administratie/advieskantoor een unieke speler in de publieke sector.


BerLey Boekhouding: uw partner voor de toekomst

Zoekt u een nieuwe, ambitieuze partner voor uw publieke organisatie op financieel-economisch of administratief gebied die deze rol kan invullen tegen een scherp tarief in vergelijking met andere kantoren? Dan bent u bij BerLey Boekhouding aan het juiste adres. Ons team van gedreven en ambitieuze medewerkers adviseert en ondersteunt opdrachtgevers in de continu veranderende omgeving van de publieke sector. Wij dragen graag bij aan het optimaliseren van uw resultaten en het vereenvoudigen van uw bedrijfsvoering. Ook in de publieke sector is BerLey Boekhouding uw partner voor de toekomst!


Kruisbestuiving door ervaring in publieke en MKB-sector

We zijn al jaren actief in de publieke sector en hebben een brede portefeuille opgebouwd bestaande uit klanten uit de overheids- en de not-for-profitsector. Een gemotiveerd team medewerkers werkt continu voor deze organisaties. Als boekhoudings- en administratie/advieskantoor merken wij dat de combinatie van werkzaamheden voor de publieke sector en de MKB-sector elkaar goed ligt, zowel voor klanten als voor medewerkers. Klanten profiteren van concepten die in het bedrijfsleven hun waarde hebben bewezen. En medewerkers behouden een frisse blik omdat zij gevarieerde werkzaamheden uitvoeren.