Loonbelasting en sociale verzekeringen

Weet u welke besparingen u kunt realiseren op het gebied van loonbelasting? Of welke risico's u loopt bij een niet juiste toepassing van regels van de Wet op de loonbelasting? Het lijkt vaak om kleinigheden te gaan. Toch kan het vergroten van de fiscale aantrekkelijkheid van uw arbeidsvoorwaarden leiden tot enorme besparingen. Onze specialisten loonheffingen kunnen u met hun kennis en ervaring adviseren over de kansen en mogelijkheden die de loonbelasting en sociale verzekeringen u bieden.


Looncontroles


Onze medewerkers staan voor u klaar bij looncontroles door de Belastingdienst. In sommige situaties moet u aannemelijk maken dat u de wet op de juiste manier heeft toegepast. Onze specialisten kunnen u daarbij helpen. Indien gewenst kan de specialist loonheffingen uw contact met de Belastingdienst begeleiden.


Loonbelastingscan


Ook preventief kunnen onze medewerkers voor u aan de slag. Zo kunnen zij aangeven op welke gebieden er besparingen te realiseren zijn of op welke punten u risico's loopt. Daarbij kunt u denken aan onderwerpen als inhouding van loonbelasting en sociale verzekeringspremies, kostenvergoedingen, verstrekkingen (denk hierbij ook aan de werkkostenregeling) en verplichtingen voor u als werkgever bij het inhuren van personeel of uitbesteden van werk.
Met behulp van een checklist inventariseert de medewerker de risico's binnen uw organisatie op het gebied van loonheffingen. Op basis van deze inventarisatie trekt hij een aantal conclusies en doet aanbevelingen. Met de aanbevelingen kunt u zelf aan de slag. Natuurlijk kunt u ook Berley International vragen u daarbij te helpen.


Nog enkele voorbeelden van onze werkzaamheden


Daarnaast kunnen onze medewerkers u helpen bij het voldoen aan en de uitvoering van de identificatieplicht van uw personeel, zoals het controleren van de juistheid van gegevens en geldigheid van identiteitsbewijzen. De medewerkers kunnen u ook bijstaan bij vraagstukken over loonbelasting en sociale verzekeringen voor personeel uit het buitenland die in Nederland voor uw organisatie werken. Of ze kunnen uitzoeken of u recht heeft op subsidies, zoals bijvoorbeeld premiekortingen voor oudere of arbeidsgehandicapte werknemers. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van de werkzaamheden van onze medewerkers loonheffingen. U kunt bij hen terecht met alle vragen op het gebied van loonbelasting en sociale verzekeringen.