Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht u desondanks niet helemaal tevreden zijn, dan stellen wij het zeer op prijs als u uw opmerking of klacht aan ons kenbaar maakt. Zo kunnen wij gezamenlijk zoeken naar een oplossing en eventuele verbeteringen doorvoeren.


Omdat wij klachten zeer serieus nemen, hebben wij hiervoor een klachtenprocedure ontwikkeld.
Als u een klacht over onze organisatie heeft, kunt u deze in eerste instantie melden aan uw contactpersoon. U kunt dit binnen 30 dagen na de verrichte werkzaamheden doen tijdens een evaluatiegesprek of via het klachtenformulier dat op aanvraag te verkrijgen is. Wij streven ernaar uw klacht binnen zes weken te behandelen.


Mocht uw klacht niet naar volle tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u zich met het klachtenformulier wenden tot de directie van Berley International B.V.. De directie doet zijn uiterste best binnen vier weken met u tot een oplossing te komen.