Estate planning

Estate planning is het treffen van zodanige regelingen dat vermogen tegen een zo laag mogelijke belastingheffing overgaat naar de volgende generatie (of naar de partner). Onze estate-planningspecialisten adviseren zowel vermogende particulieren als ondernemers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het ondernemings, huwelijksvermogens-, erf- en belastingrecht bieden. Wij kunnen u onder andere begeleiden op het gebied van:

  • een bedrijfsopvolging (of het herstructureren van uw onderneming) met het oog op de opvolging na uw overlijden;
  • het wijzigen of opheffen van huwelijksvoorwaarden;
  • de afwikkeling van een echtscheiding
  • het doen van schenkingen;
  • het wijzigen van een testament;
  • de afwikkeling van een nalatenschap.


Onze werkwijze


De juridische en fiscale aspecten bij estate planning zijn belangrijk, maar het persoonlijke staat altijd voorop. Daarom brengen wij in een gesprek uw wensen in kaart (en uw vermogen). Aan de hand daarvan maken we een estate planningsadvies. Dat advies lichten we desgewenst mondeling toe. We kunnen u ook van dienst zijn bij het uitvoeren van (een van) de stappen van een al bestaand advies of het voeren van overleg met uw notaris.


Internationaal netwerk


Dankzij ons internationale netwerk kunnen we u ook adviseren als u vermogen in het buitenland heeft, bijvoorbeeld een tweede woning, of bij een voorgenomen (r)emigratie. Ook kunnen we u adviseren als de erflater of een erfgenaam in het buitenland woont en bij een echtscheiding met grensoverschrijdende aspecten.


Fiscaal en civielrechtelijk sterk


De fiscale afdeling van Berley International heeft de kennis, ervaring en contacten kring om u op fiscaal en civielrechtelijk vlak optimaal te adviseren. Wij zijn onafhankelijk en stellen uw belang voorop. Wij voeren uw wensen snel en professioneel uit.