Disclaimer

Aan de samenstelling van deze site is en wordt veel zorg besteed. Alle informatie op deze site is bedoeld om aan
belangstellenden algemene informatie te verstrekken. Voor advies verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met één van onze deskundigen.

 

Aansprakelijkheid

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Berley International B.V. danwel de partij die de opdracht feitelijk heeft aanvaard, waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gepubliceerd op de website www.berleyboekhouding.nl . In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Berley International gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

 

Copyright

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Berley International.