Controle jaarrekening

U wilt zekerheid en betrouwbaarheid door een jaarrekeningcontrole als het gaat om uw jaarcijfers.
Berley International begeleidt deze controle voor u. De jaarrekeningcontrole bestaat uit een interim-controle
in de loop van het verslagjaar en een eindejaarscontrole na afloop van het verslagjaar. Onze
adviseurs nemen uw administratieve organisatie, interne beheermaatregelen en jaarrekening onder de loep.
Daarbij kiezen we voor een multidisciplinaire aanpak: accountants, fiscalisten en IT-auditors werken nauw
met elkaar samen. De belangrijkste uitkomsten van de controle worden opgenomen in een accountantsverslag.
Daarin wordt onder meer aangegeven hoe u mogelijke risico's beperkt en uw administratieve organisatie nog
efficiƫnter en effectiever maakt.