Belastingaangiften


De Belastingadviseurs van Berley International helpen u graag met de volgende aangiften:


 • Inkomstenbelasting;
 • Vennootschapsbelasting;
 • Omzetbelasting;
 • Loonbelasting;
 • Dividendbelasting;
 • Erfbelasting;
 • Schenkbelasting;
 • Overdrachtsbelasting.


Deskundig advies


Vrijwel dagelijks vinden er ontwikkelingen plaats op fiscaal gebied. Wij zijn op de hoogte van de laatste wijzigingen in het belastingrecht en kunnen u daardoor adequaat adviseren en behulpzaam zijn bij het opstellen en indienen van de aangiften. Vanuit onze deskundigheid streven wij naar de voor u optimale situatie, uiteraard binnen de grenzen van de regelgeving. U kunt hierdoor niet alleen tijd en inspanning, maar ook belasting besparen.


De kracht van Berley International


Berley International combineert de voordelen door overzichtelijke fiscale druk.


Werkwijze


Na aanlevering van de benodigde stukken bereiden wij de belastingaangifte voor. We kijken daarbij uiteraard naar de optimale situatie voor u. Vaak signaleren wij aan de hand van de aangifte adviespunten. In overleg met onze belastingadviseur kunt u vervolgens bekijken op welke wijze deze worden uitgevoerd. Bij de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting ontvangt u van ons eerst een conceptaangifte. Nadat u akkoord gaat, verzenden wij de aangifte elektronisch naar de belastingdienst. Ook bij de aangiften loonbelasting en omzetbelasting verzorgen wij voor u de aangifte.


Overzicht van onze dienstverlening


 • Particulieren: inkomstenbelasting, schenkbelasting, erfbelasting en toeslagen.
 • Ondernemers: inkomstenbelasting, schenkbelasting, erfbelasting, toeslagen en voorbereiden van aangiften loonbelasting en omzetbelasting.
 • Directeur-grootaandeelhouders: inkomstenbelasting en toeslagen
 • BV’s, NV’s (en andere rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen): vennootschapsbelasting, dividendbelasting, voorbereiden van aangiften loonbelasting en omzetbelasting.


Integratie fiscale- en boekhoudingswerkzaamheden


Berley International maakt gebruik van professionele software alsmede een zelf ontwikkeld programma, waardoor boekhoudingswerkzaamheden en fiscale werkzaamheden worden geïntegreerd. Hierdoor worden doublures voorkomen en efficiënter gewerkt. Wij maken voor de rapportage gebruik van SBR (Standard Business Reporting) en XBRL. De gegevens die u voor de jaarrekening aanlevert worden hierbij op een dusdanige manier gerubriceerd, dat deze gegevens tevens gebruikt kunnen worden voor de aangifte vennootschapsbelasting, de opgaven voor het CBS (het Centraal Bureau voor de Statistiek) en de rapportage aan uw bank.
Wij hebben ook toestemming van de Belastingdienst om – onder voorwaarden – een verkorte winstaangifte vennootschapsbelasting in te dienen. Voorts hebben we met de Belastingdienst, in samenwerking met de branche organisaties een Horizontaal Toezicht-convenant gesloten, zodat u van de voordelen van het Horizontaal Toezicht gebruik kan maken als u daarvoor in aanmerking komt.